Wprowadzenie

Zainicjowana przez Duchampa deklaracja: ‘Sztuka jako czysta produkcja idei’, osiągnąwszy swój punkt kulminacyjny (sztuka konceptualna), zostaje przeformułowana w hasło: ‘Sztuka jako wymiana informacji’. Ważniejszym od doskonałości staje się proces dzięki któremu osiąga się doskonałość.

Moim celem jest stworzenie przestrzeni, przy pomocy której możliwe będzie formułowanie idei pozwalających na przekraczanie granic wyobraźni.