Archive for the ‘Hiperrzeczywistość’ Category

Twórca w Kontekście Sztuki Mediów Interaktywnych

Przez kilka ostatnich lat jesteśmy świadkami wciąż rosnącego zainteresowania użyciem komputerów jako środka komunikacji. Szczególnie wielką ciekawość tak twórców jak i odbiorców wywołało pojęcie interaktywności. Takie przesunięcie paradygmatu wobec autorstwa dzieła sztuki, w którym dopełnia się ono dopiero dzięki udziałowi widza, umieszcza artystę w niezwykłej sytuacji. Jesteśmy teraz twórcami oddanego w nasze ręce artystycznego potencjału, wyzwalającego w widzu raczej spojrzenie w głąb samego siebie, niż obserwację wyglądu dzieła sztuki i na tej podstawie wnioskowania o jego zawartości. Odbiorca interaktywnego dzieła nie otrzymuje dłużej jakiejś interpretacji jego treści, ale raczej przedstawienie przebiegu procesu tworzenia.

(more…)